W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach realizowane były kursy brukarza.

Muzyka stale towarzyszy człowiekowi i jest istotnym czynnikiem kształtującym jego funkcjonowanie. Pozwala na odnalezienie odpowiedzi na pytania: kim jestem i kim będę?

W dniu 01.08.2019 roku, mija 75 rocznica wybuchu powstania warszawskiego - największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

Książki za kraty

31.07.2019

Uwrażliwiają, służą rozwijaniu zainteresowań oraz pomagają w procesie resocjalizacji. W każdym zakładzie karnym biblioteka odgrywa istotną rolę. Osoby pozbawione wolności, wiodą prym, jeżeli chodzi o czytelnictwo. Niekiedy jeden skazany, rocznie czyta tyle książek, co kilkudziesięciu statystycznych Polaków.

Zwierzęta towarzyszą człowiekowi niezmiennie we wszystkich dziedzinach życia, niektóre nazywane są "najlepszymi przyjaciółmi człowieka" - to psy. Dziś poza byciem towarzyszem czy stróżem posesji, wyodrębniamy specjalną grupę psów – psów służbowych i specjalnych.

Skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych prowadzonych w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej