Z dniem 17 marca 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył kpt. Robertowi Wilczyńskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Zakładu karnego w Żytkowicach.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

W marcu 2020 roku, został przeprowadzony projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do wychowanków Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie.

Na początku marca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach spotkali się z uczniami klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca i stanowi wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Kobiety w mundurze można spotkać niemal na wszystkich stanowiskach Służby Więziennej.

W dniu 25 lutego 2020 roku na terenie Kozienickiego Domu Kultury w Kozienicach im. Bogusława Klimczuka Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach zainaugurowali III edycję akcji „Bezpieczni w służbie i w pracy”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej