Z dniem 16 grudnia 2019 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniewa Brzostka, powołał kpt. Marcina Lecha na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Sensem życia jest znaleźć swój dar. Celem życia jest oddanie tego daru innym….

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach gościli z wizytą w Przedszkolu Nr 1 w Pionkach

W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach realizowany był kurs spawania metodą MAG.

1 grudnia 2019 roku uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych „Więzienie – stracony czas”, prowadzonych przez funkcjonariusza Zakładu Karnego w Żytkowicach.

W dniu 21 listopada br. w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyła się uroczysta odprawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej