1 września br. w Kluczborku odbyły się powiatowe obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP oraz 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Zakład Karny w Kluczborku reprezentował Dyrektor mjr Kajetan Zbączyniak.

W Zakładzie Karnym w Kluczborku 30 sierpnia br. zakończył się kolejny kurs zawodowy z sześciu zaplanowanych na ten rok szkoleń. Szkolenie, w którym uczestniczyli skazani, realizowane było ze środków europejskich.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren jednostki. Substancję próbowano przemycić w markerach.

27 sierpnia br. podczas zajęć kulturalno – oświatowych osadzeni z Zakładu Karnego w Kluczborku mieli możliwość spotkać się z Robertem Czerniakiem, podróżnikiem, współautorem książki "Podróże do granic”, ale przede wszystkim ojcem i przyjacielem Joachima - syna, który przezwyciężył ciężką chorobę jaką był nowotwór mózgu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku skierowali skazanych do prac na Cmentarzu Żydowskim w Kraskowie. To historyczny kirkut, położony w odludnym miejscu na terenie kluczborskiej gminy.

Przez ostatnie dwa miesiące funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku organizując akcje: "Oddaj krew - podaruj życie" oraz "Dzień dawcy szpiku w Kluczborku" wsparli instytucje pomagające ofiarom wypadków oraz ciężko chorym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej