3 maja br. w Kluczborku odbyły się powiatowe uroczystości związane z 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Zakład Karny w Kluczborku reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku ppłk Kajetan Zbączyniak.

W Zakładzie Karnym w Kluczborku w marcu i kwietniu br. zrealizowane zostały cztery kursy zawodowe z ośmiu zaplanowanych na ten rok szkoleń.

Funkcjonariusze należący do Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zakładzie Karnym w Kluczborku wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Odprawa roczna

13.03.2019

11 marca br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyła się roczna odprawa służbowa. Uczestniczyli w niej: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba, Dyrektor jednostki ppłk Kajetan Zbączyniak, Zastępca Dyrektora kpt. Damian Zamoski oraz  funkcjonariusze i pracownicy.

7 marca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku, ppłk Kajetan Zbączyniak wraz z rzecznikiem prasowym ppor. Zbigniewem Piekielnym udali się na spotkanie do Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania akry pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 20014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbędzie się 8 cykli szkoleniowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej