Funkcjonariusze działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Kluczborku wzięli udział w spotkaniu konferencyjnym pt. 'Lokalna profilaktyka uzależnień i jej skuteczność – wnioski z badań i rekomendacje w miastach powiatowych województwa opolskiego'.

21 września br. grupa osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kluczborku, pod nadzorem funkcjonariuszy, aktywnie włączyła się do corocznej akcji „Sprzątanie Świata-Polska”.

W Zakładzie Karnym w Kluczborku 14 września br. zakończył się kolejny kurs zawodowy z sześciu zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą aż dwie lektury. Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

W ramach akcji „100 książek na STULECIE" – Zakład Karny w Kluczborku przekazał sto pozycji wydawniczych na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, której oddział ulokowany jest w Kluczborku oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, z którą to placówką nasza jednostka utrzymuje od lat bliskie kontakty.

1 września br. w Kluczborku odbyły się powiatowe obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP oraz 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Zakład Karny w Kluczborku reprezentował Dyrektor mjr Kajetan Zbączyniak.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej