Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren jednostki. Substancję chciano przemycić w paczce higienicznej. Pomógł im pies specjalny Nadir.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji 100-lecia powstania polskiej Policji.

9 maja br. Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku wziął udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka.

3 maja br. w Kluczborku odbyły się powiatowe uroczystości związane z 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, których organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Zakład Karny w Kluczborku reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku ppłk Kajetan Zbączyniak.

W Zakładzie Karnym w Kluczborku w marcu i kwietniu br. zrealizowane zostały cztery kursy zawodowe z ośmiu zaplanowanych na ten rok szkoleń.

Funkcjonariusze należący do Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zakładzie Karnym w Kluczborku wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej