W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania akry pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 20014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbędzie się 8 cykli szkoleniowych.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

21 lutego br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku na zaproszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku wzięli udział w szkoleniu pt. „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – wyzwania dla pracy kuratora sądowego i profilaktyki środowiskowej”.

Zakład Karny w Kluczborku po raz kolejny wsparł Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Smardach Górnych. Dyrektor jednostki mjr Kajetan Zbączyniak przekazał Prezesowi Sławomirowi Kołeckiemu kluczyki do samochodu Ford Transit, który dotychczas użytkowany był przez Służbę Więzienną.

28 stycznia br. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku odbyło się szkolenie psów specjalnych wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren jednostki. Substancję próbowano przemycić w paczce higienicznej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej