Dzień 11 listopada od 101 lat jest jednym z najważniejszych dni w historii Polski. To dzień przemyśleń, patriotycznych refleksji. To jeden z niewielu dni, w którym pomimo dzielących nas różnic, wszyscy czujemy się Polakami.

Nieznany ładunek

30.10.2019

30 października br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyło się ćwiczenie obronne pod kryptonimem „ŁADUNEK 2019”.

W dniach 26 i 27 października br. w Krakowie odbyła się X Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ oraz Sekcję Psychologii Sądowej KNSP UJ. W ramach panelu tematycznego dotyczącego zagadnień penitencjarnych swoje wystąpienie zaprezentowała ppor. Ewa Krokosz, psycholog działu...

22 października br. Zakład Karny w Kluczborku odwiedzili żołnierze wchodzący w skład 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, których przywitał Zastępca Dyrektora, kpt. Damian Zamoski.

16 października br. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku funkcjonariusze w porozumieniu z wychowawcami świetlicy socjoterapeutycznej „Parasol” w Kluczborku zorganizowali lekcję profilaktyczno - wychowawczą dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, borykających się z różnymi problemami.

20 września, kiedy na całym globie rozpoczęło się „Sprzątanie Świata”, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku wraz ze skazanymi przyłączyli się do akcji i wspólnie sprzątali pozostawione w lasach śmieci.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej