Kolejny raz osadzeni Zakładu Karnego w Kluczborku zaistnieli w świadomości społeczności lokalnej, tym razem wśród tych najmłodszych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku ppłk Kajetan Zbączyniak wraz z kierownikiem działu penitencjarnego kpt. Romą Ziemiańską – Prądzyńską przekazali zebrane środki pieniężne Prezesowi Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio w Smardach Sławomirowi Kołeckiemu.

Na co dzień pełnią służbę w różnych działach kluczborskiej jednostki. Jednak gdy trzeba niosą pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi.

26 listopada br. kluczborską jednostkę odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.

21 listopada br. odbyła się uroczystość nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Kluczborku. Wręczono również odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Dzień 11 listopada od 101 lat jest jednym z najważniejszych dni w historii Polski. To dzień przemyśleń, patriotycznych refleksji. To jeden z niewielu dni, w którym pomimo dzielących nas różnic, wszyscy czujemy się Polakami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej