W ramach współpracy edukacyjno - wychowawczej Zakład Karny w Głubczycach systematycznie odwiedzany jest przez grupy młodzieży z różnych szkół z terenu powiatu głubczyckiego. Tym razem była to grupa 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Głubczyc.

Od kilku lat kadra więzienna głubczyckiej jednostki angażuje skazanych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek typu PET. Tym razem pomagaliśmy Wiktorowi.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Głubczycach kontynuują pomoc potrzebującym. Po raz kolejny wsparli głubczyckie przytulisko dla zwierząt, działające pod patronatem Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt.

Podczas kontroli korespondencji skierowanej do skazanego przebywającego w Zakładzie Karnym w Głubczycach funkcjonariusz ujawnił niedozwoloną substancję.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia skazani głubczyckiej jednostki, pod opieką funkcjonariuszy, intensywnie zaangażowali się w niesienie pomocy, czego najlepszym wyrazem jest wsparcie dzieci z Domu Dziecka w Krasnym Polu.

W okresie od 20 października 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. Służba Więzienna brała udział w ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew – Nasza Ojczyzna". Z tej okazji funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Głubczycach czynnie brali udział oddając krew, promując w ten sposób ideę honorowego krwiodawstwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej