10 października br. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach odbyła się okolicznościowa uroczystość, w trakcie której ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych, a nauczycielom z okazji ich święta listy gratulacyjne wręczyła Violetta Porowska, wicewojewoda opolski.

17 września br. o godz. 12:00 przed Pomnikiem Sybiraków na cmentarzu komunalnym w Głubczycach Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach mjr Dariusz Wardawy brał udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę najazdu Armii Czerwonej na Polskę oraz 91. rocznicę utworzenia Związku Sybiraków.

Przedstawiciel Służby Więziennej kpt. Andrzej Krupa, uczestniczył w uroczystościach upamiętniających rozpoczęcie II wojny światowej. Zastępca kierownika działu ochrony wraz z przedstawicielami innych służb mundurowych, złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym poległych za wolność Polski.

Jedną z istotnych form resocjalizacji i readaptacji społecznej osadzonych jest angażowanie ich w działania o charakterze prospołecznym i pomocowym.

26 sierpnia br. w Zakładzie Karnym w Głubczycach odbył się koncert rapera Marcina Tyburczego, przedstawiciela fundacji "Latarnia" oraz Ewangelickiej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

11 lipca br. w uroczystości upamiętniającej 76. Rocznicę Mordu Ludności Polskiej na Wołyniu, wziął udział Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach mjr Dariusz Wardawy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej