W dniach 23 – 24 lipca br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyła się narada instruktażowo – szkoleniowa dla kierowników działów dozoru elektronicznego

Konferencja Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa „Sztandar formacji jako symbol postaw patriotycznych funkcjonariuszy Służby Więziennej”

W dniach 07 - 08 listopada br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu Fundacji Sztandaru.

Nowy sztandar SOW

10.10.2019

Projekt sztandaru SOW, oraz zapowiedź konferencji o tematyce „rola sztandaru jako symbolu wyższych wartości, takich jak wolność, honor, duma, chwała”

Prymus szkolenia oficerskiego z rąk prezesa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa otrzymał pamiątkową szablę oficerską.

W dniach 25-26 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej