W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych

Łańcuch dobra

07.12.2021

„Łańcuch Dobra” to ogólnopolska akcja organizowana przez Stowarzyszenie „Pro Salute”. Akcja ta prowadzona jest na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB

Zgodnie z coroczną tradycją Dom Matki i Dziecka zorganizowany przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu jest odwiedzany w okresie przedświątecznym przez ludzi wielkiego serca

Praktyka zawodowa

26.11.2021

W dniu 21 listopada br. studenci III roku Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie rozpoczęli w Zakładzie Karnym w Krzywańcu trzytygodniowe praktyki zawodowe

W dniu 23 listopada br. gościliśmy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej