„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – św. Jan Paweł II

Bariery Cyfryzacji

30.03.2022

Przełamujemy bariery cyfryzacji. W ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji osób pozbawionych wolności pn. "Projekt Wolność" rozpoczęliśmy warsztaty edukacji informatycznej. Blok informatyczny programu ma na celu zapobieganie e-wykluczeniu osób pozbawionych wolności

Praktyki zawodowe

30.03.2022

W dniu 28 marca br. studenci II roku Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie rozpoczęli w Zakładzie Karnym w Krzywańcu dwutygodniowe praktyki zawodowe

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Krzywańcu zaangażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy zmarłego 1 marca 2022r. Kolegę mł. chor. Edwarda Muszyńskiego, młodszego inspektora działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Krzywańcu

Pamiętamy o Bohaterach, pielęgnujemy historię … Czas na patriotyzm ...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej