W dniu 11 listopada 2018 r. funkcjonariusze Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej uczestniczyli w obchodach rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych przez władze Gminy Choczewo.

W dniach 23 – 26 października w ODKSW w Suchej odbyły się zajęcia dla funkcjonariuszy zatrudnionych w oddziałach terapeutycznych.

Dnia 17 października 2018 r. w Oddziale Zamiejscowym w Zwartowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Choczewo, połączona z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia Służby Więziennej.

W dniach 17 -21 września 2018 r. , w Oddziale Zamiejscowy w Zwartowie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej odbyło się posiedzenie Głównego Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Dnia 16 września br. po trzymiesięcznej przerwie w zajęciach dydaktycznych rozpoczęto cykl szkoleń. Przerwa była spowodowana pracami remontowymi w pomieszczeniach kuchni ośrodka.

W dniu 10 września, zastępca komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej mjr Beata Demut przeprowadziła w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku, prelekcję na temat historii i działalności Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej