W dniach 03-08 kwietnia 2017 roku w Ośrodku odbyło się szkolenie specjalistyczne w zakresie rozliczeń osadzonych. Organizatorem szkolenia było Biuro Budżetu Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

W dniach 01-03 marca 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Patryka Jakiego.

W dniach 13-17 lutego 2017 roku odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa służb kadrowych. Organizatorem narady było Biuro Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

W dniach 24-27 stycznia odbyła się odprawa służbowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego z dyrektorami okręgowymi Służby Więziennej oraz dyrektorami jednostek penitencjarnych, realizujących program „Praca dla więźniów”.

OSSW oddaje krew

09.12.2016

Funkcjonariusze i pracownicy OSSW w Popowie przystąpili do ogólnopolskiego oddawania krwi służb mundurowych w ramach akcji „Nasza Krew- Nasza Ojczyzna”, która odbyła się w dniach od 24 października do 10 grudnia 2016 roku.

Prawne, medyczne i psychospołeczne uwarunkowania zdrowia psychicznego oraz wykluczenia osób poddanych izolacji penitencjarnej. Współpraca więziennej służby zdrowia z podmiotami zewnętrznymi- konferencja naukowa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej