Aktualna sytuacja więziennictwa, realizacja ustawowych zadań oraz efekty programu „Praca dla więźniów” były głównymi tematami odprawy kierownictwa Służby Więziennej, która odbyła się w dniach 25-26 września br.

Zasady wydatkowania środków publicznych w kontekście ustawy modernizacyjnej to jeden z głównych tematów przewodnich odprawy instruktażowo - szkoleniowej głównych księgowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

W Ośrodku rozpoczęto cykl szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Ośrodek realizując swoje cele statutowe zatrudnia skazanych do różnych prac i w ten sposób prowadzi również ważne z punktu widzenia społecznego oddziaływania penitencjarne.

Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Do podstawowych zadań należy prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

W dniach 21-23 czerwca br. odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej