12 milionów euro efektywnie wydanych funduszy. Prawie 90 % przeszkolonych funkcjonariuszy i pracowników. Ponad 4000 skazanych ukończyło różne formy szkolenia. To efekt współpracy z partnerami norweskimi.

Co działa w leczeniu różnych uzależnień? Jak ograniczać szkody w więzieniu spowodowane przez skazanych zarażonych HIV?

Czy można zmienić więźniów i utrwalić w nich pozytywne postawy społeczne? O najlepszych metodach dyskutowali kapelani Kościoła Prawosławnego.

Jak zmienić postawy ludzi skazanych za przestępstwa? Teoria i praktyczna codzienność za kratami. O tym dyskutowali kapelani podczas corocznego szkolenia.

W dniach 9-11 października br. odbyła się odprawa kierownictwa więziennej służby zdrowia. Organizatorem było Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.

W dniach 26-28 września 2017 roku odbyła się narada Przewodniczących Wydziałów i Sekcji Penitencjarnych Sądów Okręgowych z przedstawicielami Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej