Jak zwiększyć zatrudnienie osadzonych? Czy zatrudnienie ma wpływ na postawy skazanych? Jak układa się współpraca z podmiotami zewnętrznymi? O tym dyskutowano na naradzie instruktażowo- szkoleniowej specjalistów penitencjarnych.

W dniach 27 lutego – 1 marca 2018 roku, odbyła się roczna odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej.

Diagnoza organizacji jako element właściwego zarządzania. Teoria i praktyka zarządzania zakładami karnymi i aresztami śledczymi.

APEL-poszukiwani dawcy szpiku

Jak funkcjonuje program „Praca dla więźniów”? Jakie są efekty gospodarcze, społeczne i resocjalizacyjne?

Jak zarządzać instytucją hierarchiczną? Jak motywować ludzi do pracy oraz reagować na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne? Teoria i praktyka zarządzania zakładami karnymi i aresztami śledczymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej