W Zakładzie Karnym w Zarębie po raz pierwszy w tym roku odbyła się akcja krwiodawstwa, która jest systematycznie organizowana i wspierana przez szereg ludzi związanych z tutejszą jednostka penitencjarną.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk z dniem 19 marca 2020 r. powierzył kpt.Krzysztofowi Maciejewskiemu obowiązki na stanowisku zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie.  

Zmiana kierownictwa w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu i w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Zarębie wraz z praktykantami Służby Więziennej udzielili pomocy rodzinie, która brała udział w kolizji drogowej.

Kolejna akcja charytatywna na rzecz społeczności lokalnej, gdzie skazani odbywający kary pozbawienia wolności aktywnie uczestniczą w pomocy najbiedniejszym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej