Z dniem 17.04.2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk delegował mjr.Ryszarda Wieszczaka do  pełnienia służby na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu.

Wieloletnia współpraca Aresztu Śledczego w Świdnicy ze spółką „Dialtech” opierająca się głównie na zapewnieniu osadzonym komunikacji telefonicznej z osobami bliskimi w czasie stanu zagrożenia epidemicznego nabrała nowego wymiaru.

8 kwietnia, w Zakładzie Karnym w Kłodzku powstał autorski program readaptacyjny angażujący osadzonych w produkcję środków ochrony osobistej w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym. Aktualnie kilku więźniów wytwarza maseczki ochronne, docelowo projekt ten zakłada również produkcję fartuchów

Zakład Karny w Zarębie bierze udział w akcji charytatywnego szycia maseczek przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

Pod takim hasłem z inicjatywy funkcjonariuszy i pracowników jeleniogórskiego aresztu śledczego, odbyła się kolejna w tym roku akcja Honorowego Oddawania Krwi. Dla Służby Więziennej regułą stała się pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia.

Wołowscy więźniowie nie pozostali bierni w obecnej sytuacji epidemicznej. Aktualnie 30 osadzonych jest zatrudnionych przy produkcji maseczek ochronnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej