Osadzeni z Zakładu Karnego w Zarębie wykonali prace plastyczne dla podopiecznych Hospicjum w Nowogrodźcu.

W ostatnich dniach, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku, udaremnili kilka prób przekazania osobom pozbawionym wolności środków niedozwolonych.

Funkcjonariusze i pracownicy aresztu śledczego we Wrocławiu nie pozostają obojętni na problemy bezdomnych zwierząt. Przeprowadzili zbiórkę artykułów i żywności dla czworonogów z Fundacji Azyl Oleśnickie Bidy.

Każdy może pomóc

21.05.2020

#ResortSprawiedliwościPomaga - w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany jest w jeleniogórskim areszcie śledczym program readaptacyjny, dzięki któremu w dobie pandemii skazani szyją maseczki ochronne.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga zebrali środki finansowe, za które kupili środki czystości i następnie przekazali je na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy.

Miesiąc maj to czas, kiedy za więziennym murem rozpoczyna się rekrutacja osadzonych do szkół funkcjonujących w ramach Centrów Kształcenia Ustawicznego przy osiemnastu jednostkach penitencjarnych na terenie całego kraju.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej