W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu realizowany był program „63 dni”, w którym brali udział skazani odbywający karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego, zarówno pierwszy raz karani jak i recydywiści. Inspiracją do rozpoczęcia programu była 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz założenie, że kształtowanie gotowości do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, obok przygotowania do podjęcia pracy i uzyskania...

1 sierpnia to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Obchodzona w tym roku 76. rocznica Powstania Warszawskiego  wzbudziła również u funkcjonariuszy z białołęckiego aresztu chęć aktywnego uczestnictwa w obchodach tego święta.

Podziękowania za wybitne zasługi w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i moc ciepłych słów "popłynęły" z Zakładu Karnego w Siedlcach do Powstańców Warszawskich.

Osadzeni z grochowskiej jednostki po raz kolejny wzięli udział w edukacyjnej akcji – BohaterON – włącz historię!, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców Warszawskich.

26 lipca br. „Stowarzyszenie Zwierzoluby z Siedlec” świętowało swoje trzecie urodziny. Zakład Karny w Siedlcach wspiera działania pomocowe wspomnianego stowarzyszenia dlatego nie mogło nas tam zabraknąć.

„Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił…” Ernest Hemingway. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce w  ramach  oddziaływań penitencjarnych realizuje między innymi programy readaptacji społecznej skierowane do osadzonych, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności za popełnienie tzw. przestępstw drogowych. Jednym z nich jest właśnie program pt.: „Świadomy kierowca”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej