Systemem Dozoru Elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym, przy użyciu środków technicznych.

Podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy egzekucji więźniów Pawiaka w Magdalence, funkcjonariusze Mazowieckiej Służby Więziennej złożyli kwiaty przy pomniku w Miejscu Straceń w Magdalence.

Areszt Śledczy w Grójcu przekazał Nadleśnictwu Grójec budki lęgowe.

Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu odwiedzili dzisiaj studenci, członkowie Uczelnianego Koła Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W przypadku studentów poszukujących wąskiej wiedzy w kołach naukowych i wolontariatach rozmowa jest konkretna, bo są oni nastawieni na służbę. Zadawane pytania dotyczą już tylko wskazówek dotyczących możliwości podjęcia służby i etapów rekrutacji.

Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce oferuje przedsiębiorcom możliwość podjęcia współpracy w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności.

Spotkania z uczniami szkół średnich promujące zatrudnienie stanowią dla kadry Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie stały element promocji formacji Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej