W przeddzień obchodów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w białołęckim areszcie odbyła się lekcja historii dla skazanych.

W dn.13 grudnia br. nastąpiło podsumowanie zrealizowanego w Zakładzie Karnym w Siedlcach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, wg metody "Duluth".

"Pocztówki z paki" - pod takim hasłem odbyły się, wzorem lat ubiegłych, zajęcia plastyczne w oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Siedlcach, podczas których skazani wykonywali pocztówki bożonarodzeniowe dla swoich najbliższych.

11 grudnia 2019 na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu doskonalenia prowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji wystąpienia pożaru.

10 grudnia br. odbyły się kolejne zajęcia w ramach kampanii "Raz, dwa, trzy...zginiesz Ty!" współrealizowanej przez Służbę Więzienną, w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego uczestniczył sprawca wypadku śmiertelnego, odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Popowie.

11 grudnia 2019 r. kolejna grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych zorganizowanych w ZK Siedlce w ramach kampanii społecznej Służby Więziennej „Więzienie - stracony czas”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej