16 grudnia br., w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odbyło się wigilijne spotkanie służb mundurowych Mazowsza.

13 grudnia 2019 r. grochowski areszt gościł grupę zagranicznych studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przebywających w Polsce w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus wraz z Panią dr hab. Katarzyną Dziewanowską.

15 grudnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach odwiedzili Pana Zygmunta Goławskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, więźnia sowieckich łagrów, działacza antykomunistycznego i założyciela Związku Sybiraków w Siedlcach.

13 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjne już spotkanie wigilijne, zorganizowane przez Służbę Więzienną, podczas którego skazani mogli podzielić się opłatkiem ze swymi najbliższymi

Tym razem przyglądali się pracy starszych kolegów, pełniących na co dzień służbę w Służbie Więziennej... kadeci grup policyjnych klas I i II Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach gościli w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu.

Areszt Śledczy w Warszawie- Służewcu włączył się ponownie w okresie przedświątecznym w akcję charytatywną. Tym razem akcja związana była z pomocą kombatantom.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej