W ramach prowadzonych przez Oddział Zewnętrzny w Płońsku oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, jednostka ta jest systematycznie odwiedzana przez grupy młodzieży z różnych szkół średnich i liceów profilowanych z terenu powiatu płońskiego.

Tradycją stało się, że grudzień i okres przedświąteczny w siedleckiej jednostce obfituje w liczne akcje dobroczynne na rzecz drugiego człowieka. Tym razem funkcjonariusze i pracownicy zebrali kilkanaście paczek z prezentami dla podopiecznych łukowskiego Domu Dziecka.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, którego celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W dn. 15 grudnia 2019r. w pałacu Uruskich w Milanowie przedstawiciele Caritas Diecezji Siedleckiej, Zakładu Karnego w Siedlcach prezentowali realizowany w siedleckiej jednostce penitencjarnej projekt "2 kroki".

W dniu 16 grudnia 2019 roku zakończył się III Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „To co polskie...” organizowany przez Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce. Patronat nad konkursem objęła Fundacja Dom Kultury.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w Placówce Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznej w Goździkowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej