Każdego roku 8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. W jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej każdego dnia tysiące kobiet pełni służbę.

Plut. Magda Deres to pierwsza i jedyna kobieta w Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej, na co dzień pełni służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu, mówi, że służba w tej formacji pozwoliła jej odkryć siebie na nowo i zdefiniować na nowo to, co daje jej prawdziwą satysfakcję.

Grójecki areszt odwiedziła młodzież z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie.

W dniu 23 lutego 2020 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku uczestniczył w uroczystości złożenia przysięgi przez żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotm. Witolda Pileckiego.

W przededniu Święta Żołnierzy Wyklętych płocczanie czcili pamięć żołnierzy antykomunistycznego podziemia z regionu płockiego.

Z dniem 1 marca 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka, powołał mjr. Łukasza Pieńkosa na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej