Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Płocku chor. Marcin Olaszewski 8 marca br. zapobiegł tragedii uniemożliwiając dalszą jazdę pijanemu kierowcy.

Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Radomiu, każdego roku prowadzą kilkadziesiąt programów resocjalizacji niwelujących deficyty więźniów oraz sprzyjających społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności.

Z dniem 17 marca 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył kpt. Robertowi Wilczyńskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Zakładu karnego w Żytkowicach.

Pomoc dla Natalki!

13.03.2020

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce przekazali na licytację, na rzecz leczenia córki funkcjonariusza Służby Więziennej, obraz wykonany przez skazanego.

W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu trwa aktualnie kurs zawodowy dla osadzonych.

Funkcjonariusze siedleckiej jednostki penitencjarnej przekazali na licytację, na rzecz leczenia małego siedlczanina Kacperka Boruty, przedmioty wykonane przez osadzonych w ramach terapii zajęciowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej