Tym razem pogoda nie dała taryfy ulgowej organizatorom pikniku „Służymy dla Niepodległej”. Ulewny deszcz sprawił, że na placu przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie zjawili się najwięksi pasjonaci munduru.

Od dzisiaj mieszkańcy Rzeszowa i goście odwiedzający Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego mogą zapoznać się z historią kształtowania się nowoczesnego więziennictwa na ziemiach odradzającej się Rzeczpospolitej.

W najbliższy wtorek - 21 maja, zapraszamy młodzież szkolną i mieszkańców miasta na piknik edukacyjny "Służymy dla Niepodległej".

Bezdomność jest problemem dotykającym coraz większą grupę skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Jednym z zadań Służby Więziennej jest właściwe przygotowanie skazanego do zwolnienia, w tym udzielenia pomocy w znalezieniu miejsca zamieszkania po odbyciu kary.

W 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na rzeszowskim Rynku odbyły się wojewódzkie uroczystości upamiętniające ten wyjątkowy moment w historii Polski.

Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Kulczycki uczestniczył w uroczystościach Patriotyczno – Religijnych na Górze Śmierci w Pustkowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej