W siedzibie Sądu Okręgowego w Rzeszowie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla województwa podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyli również funkcjonariusze Służby Więziennej z podkarpackich jednostek penitencjarnych.

Nadanie sztandaru jest wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Łupkowie za pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

W 101. rocznicę odzyskania niepodległości w Rzeszowie odbyły się wojewódzkie uroczystości ku czci Narodowego Święta Niepodległości. Kulminacyjnym punktem obchodów było odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W sąsiadujących z Uhercami Mineralnymi miejscowościach już nikogo nie zaskakuje fakt, że w pracach na rzecz społeczności lokalnej uczestniczą osadzeni. Październik upłynął pod znakiem budowy ogrodu terapeutycznego w Lesku.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej impresji filmowej z XIII Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych Euroregionu "Karpaty" - Łupkowskie Strzelby 2019

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej