Trwa rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Jeśli jesteś młodym, aktywnym człowiekiem, który chciałby związać swoją przyszłość ze służbą mundurową - wybierz Służbę Więzienną.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie, odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie, odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie, odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie.

W dniu 3 marca 2020 roku w Zakładzie Karnym w Przemyślu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dyrektora jednostki mjr. Arkadiuszowi Skafiriakowi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej