Jak co roku funkcjonariusze Służby Więziennej z naszego regionu odpowiedzieli na apel o wsparcie wystosowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku. Po raz kolejny do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb funkcjonujących na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego.

Z okazji 100-lecia polskiej flagi państwowej w Rzeszowie odbył się piknik dla mieszkańców miasta i regionu pt. „Niepodległa w Europie - 100-lecie polskiej flagi państwowej”. Partnerem w organizacji Pikniku była Służba Więzienna.

Cyklicznie skazani uczestniczący w leczeniu odwykowym w ramach Oddziału Terapeutycznego w Uhercach Mineralnych mają okazję spotykać się z osobami, których świadectwa stanowią przykłady pokonania choroby alkoholowej.

W tutejszej jednostce zakończyła się kolejna edycja autorskiego programu resocjalizacyjnego Ojcowie Obecni - Dzieci Szczęśliwe.

Zakład Karny w Rzeszowie oferuje do wydzierżawienia halę produkcyjną.

W opublikowanym w dniu 10 lipca 2019 r. na portalu Onet.pl materiale video pt. „Narkotyki i tajemnicza śmierć w więzieniu na Podkarpaciu” znalazły się nieprecyzyjne, nieobiektywne i nieprawdziwe stwierdzenia, które tworzą nierzetelny obraz funkcjonowania Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej