Systemem Dozoru Elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym, przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej. Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego działa także w Zakładzie Karnym w Rawiczu.

Do listy obdarowanych przez Zakład Karny w Krzywańcu najpotrzebniejszymi środkami ochrony osobistej dołączyło Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze

Krwiodawstwo w Zakładzie Karnym we Wronkach

Pandemia zmieniła rzeczywistość całego świata, narzuciła ograniczenia, które w sposób znaczny utrudniają codzienne funkcjonowanie. Oddziały terapeutyczne stoją przed szczególnym wyzwaniem, by pomimo trudności dążyć do osiągania celów terapeutycznych i wspierać osadzonych w osobistej zmianie.

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Poznaniu w czasie wolnym od służby wspomógł Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek- czytelnictwo w zakładzie karnym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej