W niedzielę 15 września przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego. Zmiany posterunku dokonali funkcjonariusze Służby Więziennej.

Nie Dopalaczom

28.08.2019

Już 4 lata ma program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej pt. Nie Dopalaczom.

Zakład Karny w Krzywańcu jako jedyny spośród jednostek penitencjarnych został wyróżniony za udział w projekcie „Kamienie pamięci – Harcerze Niepodległej” i otrzymał swoje stoisko na oficjalnej gali Kamieni Pamięci.

Kondolencje

19.08.2019

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł nasz kolega, funkcjonariusz działu ochrony.

3 sierpnia dobiegła końca czternasta edycja programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności Leśna Kolonia. W programie udział wzięło 7 skazanych kobiet wraz z dziewięciorgiem dzieci. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, inna niż dotychczasowe. Czas leśnej kolonii został połączony z projektem LATO w TEATRZE.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Poznaniu pomogli ofiarom wypadku drogowego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej