Na pomoc schronisku

28.05.2020

Od momentu wprowadzenia w naszym kraju obostrzeń w związku z epidemią COVID-19 sytuacja placówek niosących pomoc porzuconym i bezdomnym zwierzętom uległa znacznemu pogorszeniu.

Pomoc zza muru

27.05.2020

Kolejnych 600 maseczek ochronnych uszytych w rawickim więzieniu trafiło do Urzędu Miasta i Gminy w Rawiczu.

22 maja Zakład Karny w Krzywańcu przekazał kolejne środki ochrony osobistej uszyte w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej "Resort Sprawiedliwości Pomaga". Tym razem wsparcie dotarło do Domu Pomocy Społecznej w Lubsku gdzie przekazanych zostało 500 maseczek i 20 fartuchów ochronnych oraz po raz kolejny do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, który otrzymał 300 fartuchów ochronnych.

Wielkie szycie trwa

22.05.2020

Łącznie 1100 maseczek uszytych przez osadzonych w ramach programu resocjalizacyjnego „Pro publico. Najlepszy odzew – podziel się dobrem”, trafiło dziś do Szpitala Powiatowego w Rawiczu i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Centrum Rehabilitacji w Górznie.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozkazem personalnym z dnia 21 maja 2020 roku, powołał ppłk. Mirosława Szymańskiego na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, z dniem 21 maja 2020 roku, powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu ppłk. Jarosława Dworeckiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej