Przedstawiciele kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Rawiczu – mjr Michał Talaga i por. Marek Pięta, wzięli udział w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym „Instytucjonalne uwarunkowania zjawiska przemocy i agresji wśród nieletnich”, zorganizowanym przez Zakład Penitencjarystyki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mityngi grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików w Zakładzie Karnym w Rawiczu odbywają się od blisko 30 lat, dlatego  w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii naszym obowiązkiem jest zapewnienie przetrwania naszej Wspólnocie.

Osób bezdomnych jest w Polsce około 30 tysięcy. Choć utrata miejsca zamieszkania może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy aktualnej sytuacji życiowej, to osoby opuszczające Zakłady Karne należą do grupy osób szczególnie zagrożonych kryzysem bezdomności.

Dzisiaj w Lubuskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża sierżant sztabowy Tomasz Radomirski uhonorowany został ministerialnym orderem „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawanym przez Ministra Zdrowia.

Dziś Światowy Dzień Sportu - święto obchodzone corocznie w rocznicę rozpoczęcia 6 kwietnia 1896 roku w Atenach pierwszych w epoce nowożytnej letnich igrzysk olimpijskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej