Przecież nikogo nie biję… Ale krzywdzisz, stosujesz przemoc, także wobec siebie. O tym, że alkohol, narkotyki, dopalacze były chlebem powszednim tych, którzy oglądają świat zza krat, rozmawiali z uczniami z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Koziegłowach.

Terapia za murami

21.10.2019

Nowoczesny system penitencjarny, nastawiony na resocjalizację skazanych, opiera się na  stosowaniu różnorodnych środków oddziaływań, z których najważniejszymi pozostają: praca, nauczanie oraz terapia. Dzięki systemowym oddziaływaniom skazani mają szanse na właściwe przygotowanie do życia na wolności, zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi i oczekiwaniami społecznymi.

Pierwszy poznański kurs zarządzania w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych odbył się w 2013 r. Zmieniające się warunki życia i służby, dynamika procesów społecznych wymuszają stałe podnoszenie kwalifikacji, także przez kadrę zarządzającą. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych w zarządzaniu instytucjami wchodzącymi w skład systemu penitencjarnego.

W Czerwińsku koło Zielonej Góry odbył się - już po raz siódmy - Bieg Przełajowy Służb Mundurowych i Sympatyków - „Memoriał Tomasza Mielko”.

Realizacja Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020 na podstawie działań podjętych w Zakładzie Karnym w Koziegłowach.

#mamytowekrwi

10.10.2019

W XVII w. opracowano pierwsze badania naukowe nad krwią. Angielski lekarz Whiliam Harvey w sposób naukowy opisał krążenie krwi w ludzkim organizmie. Jego prace dały podstawę do podjęcia pierwszych prób z przetaczaniem krwi. Doktor Harvey, który stał się czołową postacią nadchodzącej rewolucji w nauce nie mógł nawet przypuszczać, jak dalece jego badania wpłyną na kształt przyszłej medycyny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej