Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” (Benjamin Franklin)

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Został on ustanowiony w 1987r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii.

Działając w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, przekazaliśmy do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Centrum Rehabilitacji w Górznie fartuchy ochronne, uszyte przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

Matury w więzieniu

17.06.2020

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu trwają matury. Tegoroczny egzamin w rawickiej jednostce penitencjarnej jest szczególny, nie tylko z uwagi na czerwcowy termin i specjalny reżim sanitarny. Po raz pierwszy w Centrum odbędzie się egzamin maturalny z informatyki rozszerzonej, a sesja egzaminacyjna zakończy się jedynym w Polsce egzaminem maturalnym z języka niemieckiego mniejszości narodowej na poziomie rozszerzonym.

Zakład Karny w Krzywańcu, w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej, pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, udzielił wsparcia kolejnym potrzebującym. Tym razem dla Urzędu Miasta w Czeladzi przekazano 5000 maseczek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej