Dzień Dziecka

09.06.2021

Dzień Dziecka na zielonogórskiej starówce

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Mury więzienia ograniczają, ale nie odbierają możliwości kontaktu z dziećmi. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności nadal są rodzicami i chcą być ze swoimi dziećmi, szczególne w takim dniu jak Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Po raz kolejny pracownia terapii zajęciowej wronieckiego zakładu karnego działa na rzecz środowiska lokalnego.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W ramach porozumienia AŚ w Zielonej Górze z MOPS w Zielonej Górze, na terenie aresztu doszło do spotkania kierujących instytucjami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej