Dnia 22 kwietnia 2024 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Maria Ejchart oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkali się z kadrą strzelińskiej jednostki oraz z osadzonymi odbywającymi w niej karę pozbawienia wolności. Podczas wizyty towarzyszył im Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny.

Dzień Ziemi

23.04.2024

Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne. Powstało ponad 50 lat temu, aby uświadamiać, jak ważną kwestią jest ochrona środowiska. Z tej okazji przypominamy, co można zrobić dla Ziemi, jak można dbać o naszą planetę.

15 kwietnia 2024 r. podczas wizyty w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu sędziów i prokuratorów z Brunszwiku, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy zaprezentowali delegacji niemieckiego wymiaru sprawiedliwości praktyczny wymiar odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

W dniu 19 kwietnia 2024 r. na terenie Zakładu Karnego w Zarębie kolejny raz została zorganizowana akcja skierowana do honorowych dawców krwi, która była możliwa dzięki ścisłej współpracy z ...

18 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy uczestniczyli w Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy.

Okno na świat

18.04.2024

Dnia18 kwietnia 2024 roku odbył się w Zakładzie Karnym w Strzelinie program resocjalizacyjny z zakresu readaptacji społecznej i zapobiegania negatywnym skutkom izolacji dla osób skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności "Okno na świat".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej