Wołowski Zakład karny uczestniczył w spotkaniu w formuje on-line z młodzieżą z terenu powiatu wołowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem „Plany na przyszłość, czyli co dalej po szkole średniej”.

Choć Służba Więzienna często postrzegana jest jako zamknięta, pełniąca służbę nieraz niepostrzeżenie za murami, to nasz zakład stopniowo stara się zmieniać ten stereotyp i otwiera się na lokalną społeczność.

W IX Liceum Ogólnokształcącym  im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie z młodzieżą, podczas którego przybliżona została misja, zadania formacji mundurowej Służby Więziennej. Funkcjonariusze wraz z psem specjalnym Nona opowiadali o swoich zdaniach służbowych, które wykonują na co dzień.

7 czerwca br. na terenie Pułku Saperów odbyło się szkolenie mające na celu zwiększenie świadomości i umiejętności nastolatków w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Choć wakacje już za pasem nie zwalniamy!!!Tym razem spotkaliśmy się z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu.

W miniony piątek w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu nasi funkcjonariusze wzięli udział w spotkaniu studentów ze służbami mundurowymi!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej