W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu sierż. Bartosz Duda, młodszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich otrzymał odznakę "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Od wielu lat w Zakładzie Karnym w Głubczycach, zgodnie z przyjętą tradycją i społecznym zapotrzebowaniem, prowadzona jest szeroko rozumiana działalność charytatywna i pomocowa.

Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim ppłk Janusz Zdobylak w ramach programu "Praca dla więźniów" w dniu dzisiejszym podpisał umowę, na podstawie której kolejni osadzeni będą pracowali poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta.

4 sierpnia br. Dyrektor Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk Arnold Henne w uznaniu za wkład wniesiony w krzewienie idei sportu oraz osiągnięcia sportowe pogratulował i wyróżnił sierż. sztab. Krzysztofa Richtera.

Nasączone przepisy

03.08.2021

Do skazanego z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich miał trafić list. W środku znajdowały się strony z przepisami dotyczącymi ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Sytuacja jakich wiele, dopóki nie okazało się, że kartki zawierają coś więcej niż to, co na nich widać.

Za nami 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Co roku 1 sierpnia o godzinie "Wolność" oddajemy szacunek uczestnikom heroicznej walki z okupantem. Pamiętamy o nich biorąc udział w uroczystościach oraz edukując osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej