W dniu 27.04.2024r. na wyrobisku należącym do Zakładu Karnego w Zarębie odbyły się zawody wędkarskie, które zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Koła Wędkarskiego przy Zakładzie Karnym w Zarębie.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy, wzorem ubiegłych lat, czynnie wzięli udział w majowych świętach państwowych z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja oraz Narodowego Dnia Zwycięstwa.

8 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to zostało zainicjowane w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

Zintensyfikowane oddziaływania penitencjarne w Zakładzie Karnym w Zarębie poprzez udział skazanych w programie readaptacyjnym pt. „Ekologia”.

W dniu 10.05.2024 r. w jeleniogórskim areszcie zakończył się program przeciwdziałania agresji i przemocy dla osadzonych

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka oraz Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pana Edmunda Błaszczyka Służba Więzienna wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej