8 lutego, zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej, obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej. Z okazji tej warto przypomnieć ważne wydarzenia i postaci z historii Polski, mające wpływ na obecny kształt polskiego więziennictwa.

105 lat temu, 8 lutego 1919 r., Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się podstawą prawną dla funkcjonowania Straży Więziennej.

W ostatnich dniach do Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocław wpłynęły dwa pisma - jedno od Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy oraz z Komisariatu Policji w Żmigrodzie z podziękowaniami za godną pochwały postawę funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

Dnia 6 lutego 2024 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski podpisał porozumienie dotyczące współpracy ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury, który reprezentowała Pani Dyrektor Sylwia Korczyńska.

W dniu dzisiejszym na terenie wrocławskiego aresztu śledczego odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami XVII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej