Mundurowi Dzieciom

28.08.2019

Kolejny festyn rodzinny z udziałem Zakładu Karnego w Iławie. 28 sierpnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprosiło nas do wsparcia swych działań na rzecz dzieci.

Z potrzeby serca...

14.08.2019

Kolejny litry drogocennego daru popłynęły do potrzebujących.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych i zakładach karnych okręgu olsztyńskiego.

1 stycznia 2017 roku wszedł w życie Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020.

100 lat temu, a dokładnie 24 lipca 1919 roku ustawą Sejmu Ustawodawczego powołana została Policja Państwowa. Stała się ona symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów.

1 sierpnia br. w Olsztynie punktualnie o godz. 17:00 dało się słyszeć dźwięk syren alarmowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej