W przeddzień Święta Służby Więziennej przypadającego na 8 lutego 2020 r. w Zakładzie Karnym w Barczewie odbyły się uroczyste obchody.

11 lutego br., w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Święta Służby Więziennej.

8 lutego 2020 roku minęła 101. rocznica Powołania Służby Więziennej.

W świetlicy centralnej Zakładu Karnego w Barczewie odbył się program profilaktyczny „W pułapce złudzeń”.

Osobom pozbawionym wolności w Zakładzie Karnym w Kamińsku, które ze względu na charakter popełnionego przestępstwa nie mogą świadczyć pracy poza obrębem jednostki penitencjarnej, stworzono nowe możliwości zarobkowania, nabywania umiejętności i doświadczenia zawodowego w działającej już od 26 listopada 2019 r. hali produkcyjnej.

W Zakładzie Karnym w Dublinach realizowany jest projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” POWER 2014-2020.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej