Dzień flagi

06.05.2019

Z okazji Dnia Flagi oraz 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej, na krakowskich Błoniach, odbył się piknik rodzinny #EUROPEJSKAmałoPOLSKA. Mieszkańcy Krakowa mogli wziąć udział w grze miejskiej oraz zobaczyć stoiska służb mundurowych, które prezentowały swój sprzęt i pojazdy. Na wydarzeniu tym nie mogło zabraknąć Służby Więziennej.

Służyć i pomagać – pod takim hasłem funkcjonariusze wszystkich krakowskich służb zebrali się wczoraj w siedzibie Oddziału Prewencji Policji, by wspólnie oddać krew dla potrzebujących.

W swoich habitach przemierzają więzienne korytarze, wysłuchują, wspierają, skłaniają do zastanowienia. Kapelani więzienni sprawują swoją posługę we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych okręgu krakowskiego. Zbliżająca się Wielkanoc to czas refleksji nad życiem i jego celem. To właśnie oni czuwają nad przygotowaniem osób pozbawionych wolności do przeżywania tego wyjątkowego czasu.

W okręgu krakowskim, w minionym roku, ponad tysiąc osób pozbawionych wolności zdobyło zawód i kwalifikacje w ramach programu POWER 2014-2020. Wszystko po to, aby już w zakładzie karnym znaleźć zatrudnienie i aby po zakończeniu kary łatwiej było odnaleźć się na rynku pracy.

Świąteczne spotkania służb mundurowych garnizonu Kraków to już tradycja. Dzisiaj, po raz kolejny przedstawiciele wszystkich formacji mundurowych małopolski spotkali się aby złożyć sobie wielkanocne życzenia.

Zawarcie związku małżeńskiego to poważna decyzja. Można by rzecz na całe życie. Narzeczeni często przygotowują się do niej miesiącami, planując wszystkie szczegóły, tak, by ten wyjątkowy dzień był niezapomniany. Okazuje się, że w trakcie odbywania kary również można podejmować najważniejsze życiowe decyzje.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej