Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie został laureatem plebiscytu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”, który organizowany jest przez Gminę Miejską Kraków.

W dniu dzisiejszym w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, Więziennicy z Mościc zorganizowali dla skazanych wirtualny spacer.

W otaczającej nas obecnie rzeczywistości, niewielu myśli o uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych. Wyjście do kina, teatru, na koncert, dawniej - sposoby na spędzanie czasu wolnego, obecnie - sfera marzeń, planów i tęsknoty.

Hity nagrodzone

22.10.2020

III Ogólnopolski Konkurs na recenzję książki, pn. Hit czy Kit? zorganizowany przez dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini został rozstrzygnięty. Spośród 49 nadesłanych prac literackich jury wyłoniło laureatów i przyznało 3 nagrody główne oraz 12 wyróżnień.

Dzień szefa kuchni

20.10.2020

Szefem kuchni można być nie tylko w ekskluzywnej restauracji ale także w zakładzie karnym. Wyżywienie w jednostkach penitencjarnych to niełatwe zadanie. Jak spowodować by obiad smakował pond 500 osobom? Funkcjonariusze działu kwatermistrzowskiego zatrudnieni na stanowisku szefa kuchni coś o tym wiedzą.

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. W zakładach karnych i aresztach śledczych, w których funkcjonują przywięzienne szkoły, nauczyciele obchodzą swoje święto. Jest to szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim pedagogom, którzy wkładają swój trud w kształcenie i edukację.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej