Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk Włodzimierz Więckowski oraz Prezes Zarządu Małopolskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”- dr Małgorzata Piasecka, podpisali dzisiaj porozumienie o współpracy. Wspólne działania dotyczyć będą prowadzenia programów profilaktyki uzależnień od narkotyków i hazardu dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych województwa małopolskiego.

Czerwony alert

05.07.2019

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Mościc kolejny raz odpowiedzieli na apel stacji krwiodawstwa

Podczas konwoju osadzonego poza terenem jednostki, funkcjonariusze Służby Więziennej wyposażeni są w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego. I chociaż próby ucieczki czy odbicia skazanego z konwoju to na szczęście rzadkość każdy funkcjonariusz musi wiedzieć jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jak skutecznie posługiwać się bronią.

Jutro (28 czerwca), na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędą się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. W trakcie uroczystości 20 funkcjonariuszy z okręgu krakowskiego zostanie promowanych na pierwszy stopień oficerski.

Dzień Ojca

18.06.2019

W zakładach karnych okręgu krakowskiego tysiące ojców odbywa karę pozbawienia wolności. W skali kraju są ich dziesiątki tysięcy. Czy ojcem przestaje się być podczas odbywania kary? Czy da się wynagrodzić dziecku czas rozłąki. Zbliżający się Dzień Ojca to okazja do refleksji jakim ojcem byłem a jakim chciałbym być. Odpowiedzi na te pytania pomagają znaleźć osadzonym, psychologowie i wychowawcy w jednostkach penitencjarnych.

Na co dzień chronią społeczeństwo przed sprawcami najcięższych przestępstw, w czasie wolnym postanowili zadbać o naturę. Grupa funkcjonariuszy z zakładu karnego w Pińczowie wraz z dyrektorem jednostki zorganizowali akcję sprzątania jednego z ciekawszych botanicznie miejsc w Polsce – Garbu Pińczowskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej