Blisko miesiąc czasu potrzebowaliśmy aby wykonać ponad 9000 maseczek i 285 fartuchów, które trafiły do lokalnych ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz wielu innych instytucji, które okazały się nieocenionym wsparciem w wypełnianiu codziennych obowiązków.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini przekazał 300 maseczek dla Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, które odebrał Zastępca Komendanta Powiatowego st. kpt. Andrzej Dudziak.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini przekazał 500 maseczek i 50 fartuchów do Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie. Po odbiór środków ochrony osobistej przyjechał dyrektor w/w placówki p. Sławomir Łuszcz.

Służba Więzienna włącza się do pomocy w walce z koronawirusem. W Zakładzie Karnym Trzebini skazani szyją środki ochrony indywidualnej, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu publicznej służby zdrowia z terenu powiatu chrzanowskiego.

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej