Funkcjonariusze krakowskiej Grupy Interwencyjnej wzięli udział w treningu strzeleckim na terenie strzelnicy myśliwskiej LZD w Tyliczu. Tym razem ćwiczyli wykorzystanie karabinka szturmowego Beretta ARX 160, który od zeszłego roku wykorzystywany jest w naszej formacji.

Skazani z tarnowskiej jednostki wykonali 150 budek dla nietoperzy, które trafiły do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Funkcjonariusz krakowskiego aresztu ppor. Andrzej Sokołowski uhonorował to wydarzenie w niezwykły sposób– wziął udział w 48-godzinnym sztafetowym biegu z Pucka do Radzymina.

Szkolimy się!

11.08.2020

Funkcjonariusze okręgu krakowskiego doskonalili swoje umiejętności w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ryzykiem samobójstwa oraz ze skłonnościami autoagresywnymi. Jak postępować z osobą w kryzysie? Co to jest zespół presuicydalny? Co może być motywem samobójstwa? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedź znaleźli uczestnicy szkolenia.

Na terenie miasta Tarnowa, funkcjonuje wiele placówek, nazywanych zwykle świetlicami środowiskowymi, które świadczą pomoc w szczególności rodzinom, napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. Ich praca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy. Z tego typu Placówką Wsparcia Dziennego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, zarówno z rodzin...

W pińczowskim zakładzie karnym realizowany jest program z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zajęcia przeznaczone są dla osadzonych, którzy popełnili przestępstwo pod wpływem środków odurzających lub używali substancji psychoaktywnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej