Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci mjr. Krzysztofa Malca – specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie.

Na Pomorzu Środkowym pierwsze muzea zaczęły powstawać na początku XX w. W Bobolicach pierwsze muzeum, pod nazwą Heimatmuseum (w znaczeniu – muzeum regionalne), zostało utworzone w 1923 r.

W tym roku osadzony z Aresztu Śledczego w Koszalinie zajął III miejsce w ogólnopolskim przeglądzie konkursowym na audycję radiowęzłową. Audycja wzbudziła zainteresowanie dziennikarki z Polskiego Radia Koszalin.

21 stycznia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ppłk Wiesława Panaszewska podpisała umowę z Konsorcjum Budowlanym w Koszalinie o zatrudnienie odpłatne skazanych

W dniu 17 stycznia odbyło się wyjątkowe spotkanie. Nasz kolega Paweł Bernat, który zmaga się z nieuleczalną chorobą odwiedził Areszt Śledczy w Koszalinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej