Jednym z najważniejszych celów oddziaływań readaptacyjnych prowadzonych dla osadzonych zakładach karnych i aresztach śledczych jest podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nauczenie skazanych nowe umiejętności, a także aktywizowanie ich do samodzielnego poszukiwania pracy po opuszczeniu więziennych murów.

W Zakładzie Karnym w Wierzchowie skazani uczestniczą w szkoleniu zawodowym ,, Brukarz”.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem udzielili pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.

Z dniem 12 sierpnia 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał kpt. Krystiana Kulicza na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie

„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” - tym razem o przechodni puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

Zakończyły się prace termomodernizacyjne w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie. Zrealizowane działania przyczynią się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, warunków odbywania kary, korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki, a co za tym idzie, również na bezpieczeństwo społeczeństwa, przyniosą także wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej