Ogłaszamy nabór na stanowisko mł. psychologa i mł. referentów działu kwatermistrzowskiego do ZK Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Termin składania podań do dnia 27 maja 2022 r.

16 maja 2022 r. w Zespole Szkół  im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie opowiedzieli zgromadzonej młodzieży o pracy w Służbie Więziennej - formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ochronę społeczeństwa.

W dniach 16-17 maja 2022r. w sali konferencyjnej hotelu Diament w Zabrzu odbył się I Kongres Readaptacji. W gronie prelegentów był Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju płk Wojciech Emerling.

Przedłużamy termin składania dokumentów do Służby Więziennej. Dokumenty aplikacyjne na stanowisko strażnika działu ochrony w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich. można składać do 27 maja br.

2.05.2022 r., Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie ppłk Krzysztof Sojka podpisał z Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej porozumienie w sprawie współpracy naukowo dydaktycznej.

W Zakładzie Karnym w Cieszynie odbyło się spotkanie z kolejną grupą młodzieży.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej