W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, funkcjonariusze Zakłada Karnego w Cieszynie przekazali kolejne uszyte maseczki ochronne.

Dzięki przedsiębiorczości klubu motocyklowego Prison Riders, którego członkowie na co dzień są funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Częstochowie, pozostałych funkcjonariuszy z jednostki oraz Zarządu Terenowego Związków Zawodowych w Częstochowie uruchomiono zbiórkę pieniędzy na rzecz zakupu środków ochrony osobistej dla personelu medycznego SOR ze Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Dzięki profesjonalnej i skutecznej akcji funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu środki psychoaktywne nie trafiły w ręce osób pozbawionych wolności.

Z dniem 17 kwietnia 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, powołał mjr. Krzysztofa Jachima na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Do akcji #ResortSprawiedliwościPomaga dołączył Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju. Skazani szyją maseczki, które wspomogą osoby potrzebujące. Dziś 200 maseczek trafiło do placówki opiekuńczo – wychowawczej w Mysłowicach.

Pomaganie to społeczny obowiązek każdego z nas – tak o swoim zaangażowaniu w akcję pomocy potrzebującym mówi wychowawca Aresztu Śledczego w Gliwicach kpt. Adam Szymura.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej