Funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu katowickiego wyróżnieni za współpracę w stulecie powołania polskiej kurateli sądowej. Podziękowania odebrali z rąk Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego i Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Katarzyny Frydrych.

W sobotę 21.09.2019r. na targowisku miejskim odbyła się III edycja „Patriotycznego Lublińca”, której współorganizatorami byli funkcjonariusze Służby Więziennej.

Kreatywność w doborze oddziaływań resocjalizacyjnych herbskich funkcjonariuszy, zwiększa szansę na przystosowanie osadzonych do życia w społeczeństwie.

Areszt Śledczy w Bytomiu uczestniczy w charytatywnej akcji zbierania nakrętek.

Bielska jednostka penitencjarna kolejny raz włączyła się w akcję sprzątania świata organizowaną przez Fundację Nasza Ziemia.

W każdej jednostce penitencjarnej realizowane są programy z zakresu społecznej readaptacji więźniów. Są to programy autorskie, tworzone przez kadrę penitencjarną w odpowiedzi na problemy skazanych, stanowiące bariery ich efektywnej resocjalizacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej